فهرست اوراق پذيره نويسي شده حداقل

فهرست اوراق پذيره نويسي شده

از طریق بازار سوم فرابورس ایران
 ( برای دیدن اطلاعات  شرکتها، روی نام آنها کلیک کنید)
 
ردیف
نام اوراق/ سهام
نوع پذیره نویسی
تعداد اوراق/ سهام (ورقه/ سهم) منتشر شده
نرخ اوراق/ سهام
مدت اوراق/ سهام
پرداخت سود تاریخ انجام پذیره نویسی قیمت هر ورقه/سهم(ریال)
ارزش معامله(میلیارد ریال)
ناشر ضامن
 1 شرکت بیمه سرمد   سهام جدید
168,000,000  -
-
 -  1391/11/24 الی 1391/11/30
 1,000  168  بیمه سرمد  -
2

سنگ آهن گهر زمین

اوراق مشارکت
500,000   20% 3ساله
سه ماهه
1391/09/22
 1,000,000 500
شرکت سنگ آهن گهر زمین(سهامی خاص)   شرکتهای سرمایه گذاری غدیر,امیدو توسعه و معادن فلزات
3 سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه سهام جدید 110,000,000 - - - 1391/06/21 1,000 110 توسعه و بازرگانی آهن و فولاد میلاد -
4 مشارکت مجد اوراق مشارکت 750,000,000 20% 4ساله هر سه ماه یکبار 1391/06/15 الی1391/6/21 1,000,000 750 شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد بانک پارسیان

5

مؤسسه مالی و اعتباری کوثر سهام دردست انتشار 450,000,000 - - - 1391/05/21 الی1391/5/25 1,000 450 موسسه مالی و اعتباری کوثر -
6 بانک خاورمیانه  (سهامی عام)
سهام دردست انتشار 1,934,509,000 - - -

1391/04/17 الی 1391/04/20

1,000 1,934/5 بانک خاورمیانه -
7 بانک قوامین (سهامی عام) سهام جدید 1,200,000,000 - - - 1391/04/14 1,500 1,800 بانک قوامین -
8 مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) اوراق اجاره 2,000,000 20% 4 ساله هر3ماه یکبار 1391/03/28 الی1391/04/03 1,000,000 2,000 واسط مالی مهر بانک اقتصاد نوین و تامین سرمایه امین
9 شرکت لیزینگ جامع سینا اوراق اجاره 100,000 20% 4 ساله هر3ماه یکبار 1391/03/27 1,000,000 100 واسط مالی مرداد بانک ایران زمین
10  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن اوراق اجاره 328,000 20% 4 ساله هر3ماه یکبار 1391/03/17 1,000,000 328 واسط مالی تیر بانک اقتصاد نوین
11 شرکت بیمه تعاون(سهامی عام)
سهام در دست انتشار  126,000,000 - - - 1391/03/02 1,000 126  شرکت بیمه تعاون -
12 شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار اوراق اجاره 415,250 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1390/10/18 1,000,000 415/25 شرکت واسط مالی خرداد بانک تات
13 شرکت گروه صنعتی بوتان اوراق مشارکت 200,000 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1390/10/07 1,000,000 200 شرکت گروه صنعتی بوتان بانک تات
14 شرکت آینده سازان بهشت پارس سهام جدید 100،000،000 - - -

1390/07/12 الی1390/08/11

1,400 140 بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس -
15 اجاره هواپیمایی ماهان (مرتبه2) اوراق اجاره 914,250 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1390/06/01 1,000,000 914/250 شرکت واسط مالی اردیبهشت بانک ملت
16  اجاره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
اوراق اجاره 1,087,000 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1390/05/25 1,000,000 1,087 شرکت واسط مالی فروردین بانک سپه
17  هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه سهام جدید 1,750,000,000 - - - 1390/05/16 2,040 3,570 هلدینگ توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه -
18 شرکت بیمه آرمان(سهامی عام) سهام در دست انتشار 210,000,000 - - - 1390/05/15 1,000 210 شرکت بیمه آرمان -
19  مشارکت نارنجستان
اوراق مشارکت  800,000 20% 5 ساله هر 3 ماه یکبار 1390/05/11 1,000,000 800  بین المللی توسعه ساختمان بانک گردشگری
20   اجاره بانک سامان اوراق اجاره 1,000,000 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1390/03/28 1,000,000 1,000 شرکت واسط اسفند بانک اقتصاد نوین
21 شرکت مالی و اعتباری عسکریه سهام جدید 633,000,000 - - - 1390/01/17 1,622 1,026/7 مالی و اعتباری عسکریه -
22  مشارکت پالایش نفت تهران اوراق مشارکت  500,000  20%  4 ساله  هر 3 ماه یکبار 1389/12/23 1,000,000 500 شرکت پالایش نفت تهران بانک ملی ایران
23 بیمه ما- ملت ایران سهام در دست انتشار 160,000,000 -  -  -  1389/12/28 1,000 160  بیمه ما-ملت ایران  -
24  اجاره هواپیمایی ماهان اوراق  اجاره 291,500 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1389/12/22 1,000,000 291/5 شرکت واسط بهمن بانک اقتصاد نوین
25  بانک آریا (سهامی عام) سهام در دست انتشار  1,000,000,000 - - - 1389/12/21 1,000 1,000  بانک آریا -
26 بانک ایران زمین  سهام در دست انتشار 965,000,000 - - - 1389/11/24 1000 100 بانک ایران زمین -
27  بانک الکترونیکی آرین سهام جدید  280,000,000 - - - 1389/10/05 1000 70 بانک الکترونیکی آرین -
28 بانک گردشگری سهام در دست انتشار  800,000,000 - - - 1389/09/02 1000 100 بانک گردشگری -
29  بین المللی توسعه ساختمان اوراق مشارکت 200,000 20% 4 ساله هر 3 ماه یکبار 1389/10/28 1,000,000 200 شرکت بین المللی توسعه ساختمان بانک پارسیان (سهامی عام)
30 بانک کشاورزی (2)
گواهی سپرده عام 100,000 15% 1 ساله ماهانه 1389/08/25  10,000,000  1,000  بانک کشاورزی ایران  کارگزاری بانک کشاورزی
31 بانک پاسارگاد سهام جدید 7,700,000,000 - - - 1389/08/10 2,040 15,708 بانک پاسارگاد -
32  سرمایه گذاری پارس آریان سهام جدید  2,760,000,000 - - - 1389/08/03   2,040 5,630/4   شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -
33 ليزينگ ايران و شرق  اوراق مشارکت 80,000 17% 4 ساله هر 3 ماه یکبار  1389/05/11  1,000,000  80 شرکت لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) بانک پارسیان (سهامی عام)
34
 بانک آینده سهام در دست انتشار
2,000,000,000   -  -  -  1391/12/05 الی 1391/12/12
1,000  2,000   بانک آینده
 -
35
 اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه  اوراق مشارکت
 3،000،000  20%  4ساله  ماهانه 1392/02/14 لغایت 1392/03/31.   1،000،000  3,000 شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه  شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
 36 اوراق اجاره شرکت واسپاری سپهر صادرات   اوراق اجاره
 
400,000
20
2/5 ساله 
سه ماهه

از روز سه شنبه مورخ 1392/09/12 به مدت 7 روز کاری 
1,000,000
400
 
شرکت واسط مالی شهریور یکم
 
بانک پارسیان
 37 اوراق اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل
 
اوراق اجاره
3,000,000
 20 4 ساله
ماهانه
از روز یکشنبه مورخ 1392/10/22به مدت 7 روز کاری

1,000,000
3,000

شرکت واسط مالی شهریور یکم

بانک پارسیان 
38  مؤسسه اعتباری نور 
سهام در دست انتشار
 1,500,000,000
50
 -  -  از روز یکشنبه مورخ 1392/12/18 به مدت 5روز کاری
1000 1,500
 موسسه اعتباری نور
 -
39 

شرکت اعتباری آرمان ایرانیان
 
سهام در دست انتشار
1,408,701,413  46/957 -  -  از روز یکشنبه مورخ 1393/08/25 به مدت 10 روز کاری 1,000
 
1,409

اعتباری آرمان ایرانیان 
 -
 40  بیمه تجارت نو سهام در دست انتشار
1,750,000,000
 70  -  - از روز یکشنبه مورخ 1394/03/31به مدت 15 روز کاری 
 500  875  
بیمه تجارت نو
 
41
بیمه زندگی خاورمیانه   سهام در دست انتشار
 1,200,000,000        1394/12/25  500    بیمه زندگی خاورمیانه
 
 42  شرکت اعتباری ثامن
سهام در دست انتشار   1,500,000,000
       از روز چهارشنبه مورخ 1395/03/12 به مدت 10 روز
 1,000
 1,500  اعتباری ثامن  
43
 بیمه حکمت صبا  سهام در دست انتشار
 
1,325,000,000
       
از روز شنبه مورخ 1395/04/26 به مدت 20 روز
 
500 ریال (معادل 50درصد ارزش اسمی هر سهم)
 ارزش قابل تعهد در پذیره نویسی 1,325 ارزش معامله 662.5
بیمه حکمت صبا
 
 متعهد پذیره نویسی- شرکت تامین سرمایه امین و شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان