فهرست اوراق پذيرفته شده حداقل

فهرست اوراق پذيرفته شده

قابل معامله از طریق بازار اوراق مشارکت فرابورس ایران

 ( برایدیدن اطلاعات  اوراق مشارکت ، روی نام آنها کلیک کنید)


ردیف

نام اوراق

تعداد منتشره (ورقه)

قیمت اسمی هر ورقه (میلیون ریال)

مدت و نرخ اوراق

مواعد درآمد اوراق

ناشر

ضامن

آغاز معاملات ثانویه

سررسید

وضعیت

 71 اوراق اجاره دولتي وزارت علوم-الف991224   2,500,000  1 4ساله-20%   6ماهه واسط مالي مرداد سوم  سازمان برنامه و بودجه كل كشور     99/12/24  
 70 اوراق مرابحه بناگستر كرانه  500,000  4ساله-16%   سه ماهه واسط مالي خرداد سوم  بانك تجارت     99/12/22  
 69 اوراق مرابحه دولت جمهوري اسلامي ايران  10,000,000  1 4ساله-20%   شش ماهه 
 واسط مالي تير سوم 
 سازمان برنامه و بودجه كل كشور
   99/11/18 
 
 68 اوراق اجاره دولت جمهوري اسلامي ايران  20,000,000 4ساله-20%  شش ماهه  واسط مالي شهريور سوم   سازمان برنامه و بودجه كل كشور   99/11/18   
 67 اوراق گواهي سپرده عام بانك رفاه كارگران  15,000,000   1ساله-15.5% ماهانه   بانك رفاه كارگران بانك رفاه كارگران   95/11/04 96/08/15   
 66  اوراق گواهي سپرده عام پارسيان9607 20,000,000   1  1ساله-15.5%  ماهانه بانك پارسيان  بانك پارسيان   95/08/01  96/07/03 در حال معامله 
 65 اورق مشاركت ليزينگ اميد9907  1,000,000   4ساله-18% سه ماهه   شركت ليزينگ اميد بانك خاورميانه  95/08/02   99/07/25 در حال معامله 
 64 اوراق مرابحه گندم9707   10,000,000  2ساله-20% سالانه  شركت واسط مالي مهر   تضمين‌نامه سازمان برنامه و بودجه كل كشور   97/07/19   
 63 اوراق اجاره لوتوس پارسيان  480,000  1  4ساله-16%  سه ماهه شركت واسط مالي آبان  شركت سرمايه‌گذاري تدبير    99/07/17   
 62 اوراق مرابحه شركت فولاد مباركه اصفهان
1,000,000
1 2ساله_20% سه ماهه
شركت واسط مالي اسفند دوم
بانك مسكن
95/05/11  97/04/29 در حال معامله 
 61 اوراق رهني بانك مسكن
3,000,000 1 2ساله_18.5% سه ماهه
 شرکت واسط مالی آبان دوم بانك مسكن
  97/04/13  
 60 اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان
2,100,000 1 4ساله_21% سه ماهه
شرکت واسط مالی بهمن دوم
بانک شهر
95/03/26
99/03/09  در حال معامله
 59 اوراق اجاره قطارهاي مسافري و باري جوپار 518,500 1 4ساله_21% سه ماهه شركت واسط مالي خرداد دوم بانك آينده  95/02/25 99/02/12 در حال معامله
 58 گواهی سپرده عام بانک گردشگری952
2,000,000
1 1ساله_20% ماهانه بانک گردشگری  -
95/01/24
95/12/15 در حال معامله
 57 اوراق مرابحه سیمان شرق
64,000 1 4ساله_21% سه ماهه
شرکت واسط مالی بهمن یکم
موسسه اعتباری عسکریه
95/01/23
99/01/09  در حال معامله
 56 گواهی سپرده عام بانک گردشگری
3,000,000 1 1ساله_20% ماهانه  بانک گردشگری
- 95/01/16
95/12/01 در حال معامله
 55 اوراق اجاره دولت جمهوری اسلامی ایران
5,000,000 1 4ساله_18% شش ماهه
شرکت واسط مالی آذر دوم
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 95/02/13 98/12/26 در حال معامله
 54 اوراق مشاركت مسكن مهر941214
26,724,000 1 5ساله_20%
سه ماهه
بانك مسكن
بانك مسكن
94/11/18
94/12/14 انقضاء دوره
 53 اوراق اجاره شركت داناپتروريگ كيش
 650,000  1 4ساله_21%
سه ماهه
شركت واسط مالي مرداد دوم
بانك دي
 94/10/30 98/10/19  در حال معامله
 52 اوراق مشاركت شهرداري قم
3,289,999 1

3سال و نيم_21%

سه ماهه
شهرداري قم
شهرداري قم و دولت هريك به ميزان 50%‌ و بانك شهر  94/07/29
97/10/14  در حال معامله
 51  اوراق مشاركت شهرداري كرج 1,000,000
1
3سال و نيم_21%
سه ماهه
شهرداري كرج
شهرداري كرج و دولت هريك به ميزان 50%‌ و بانك شهر
94/07/07
 97/11/30 در حال معامله
 50 اوراق مشاركت شهرداري مشهد
4,858,100 1 3سال و نيم_21%
 سه ماهه
شهرداري مشهد
شهرداري مشهد و دولت هريك به ميزان 50%‌ و بانك شهر
94/06/11 97/10/21  در حال معامله
 49 اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
4,500,000 1 4ساله_21% سه ماهه
شركت واسط مالي تير دوم
بانك صادرات ايران
 94/05/04 98/04/22 در حال معامله
 48 مشاركت سيمان كردستان 980219
331,763 1 4ساله_22% سه ماهه
شركت سيمان كردستان
مؤسسه اعتباري عسكريه
 94/02/28 98/02/19 در حال معامله
 47 مشاركت قطار شهري تبريز 971218
2,000,000 1 4ساله_22% سه ماهه
شهرداري تبريز
شهرداري تبريز و دولت هريك به ميزان 50% و بانك شهر
94/02/14 97/12/18 در حال معامله
 46 اوراق مشاركت رايان سايپا
800,000 1 5ساله_22% سه ماهه
شركت ليزينگ رايان سايپا
بانك صادرات ايران
94/01/22
98/12/25 درحال معامله
 45  اوراق اجاره رايتل2
 3,000,000  1  4ساله_22% سه ماهه
شركت واسط مالي ارديبهشت دوم
بانك رفاه كارگران
93/12/26
97/12/18
 درحال معامله
 44 اوراق اجاره پترواميد 529,184  1 4ساله_20% سه ماهه شركت واسط مالي دي يكم  شركت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 93/11/20 97/10/20 درحال معامله
 43 اوراق مرابحه مگاموتور  1,000,000  1 2ساله_20% سه ماهه شركت واسط مالي فروردين دوم بانك پارسيان 93/11/08 95/10/22 درحال معامله
 42 اوراق مشاركت شهرداري مشهد 5,000,000 1 4ساله_20%  سه ماهه   شهرداري مشهد  شهرداري مشهد و دولت هريك به ميزان 50%  93/06/31 96/12/27 درحال معامله
 41 اوراق اجاره كاشي پرسوليس يزد 300,000 1 4ساله_20%  سه ماهه  شركت واسط مالي آذر يكم موسسه اعتباري كوثر مركزي   93/06/16  97/05/28 درحال معامله
 40 اوراق اجاره بوتان 928,600 1  4ساله_20% سه ماهه شركت واسط مالي تير يكم  بانك خاورميانه 93/04/21 97/04/04  درحال معامله
 39  اوراق اجاره قائد بصير  500,000  1 4 ساله_20%  سه ماهه  شركت واسط مالي مهر يكم موسسه اعتباري كوثر مركزي 93/03/10 97/02/28  در حال معامله
 38 اوراق مشاركت گل‌گهر 3,000,000  1 3 ساله_20%  سه ماهه شركت معدني و صنعتي گل‌گهر بانك سينا - تامين سرمايه اميد 93/02/29  96/02/16 درحال معامله
 37 اوراق مشاركت ميدكو 2،000،000  1  4 ساله_20%  ماهانه  شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه بانک ملت  93/02/10 97/01/25  در حال معامله
 36 اوراق مشاركت نفت و گاز پرشيا  2،000،000  1  4 ساله_20%  سه ماهه  شرکت نفت و گاز پرشیا  موسسه اعتباری کوثر مرکزی 93/02/03  97/01/23  در حال معامله
 35 اوراق مشاركت شهرداري شيراز  2،300،000  1 4 ساله -20%  سه ماهه  شهرداري شيراز  شهرداري شيراز 

93/01/25

 96/12/27 درحال معامله
 34 اوراق مرابحه گلوكوزان  200،000  1 2 ساله-20%   سه ماهه شركت واسط مالي خرداد يكم  تامين سرمايه نوين  93/02/03  94/12/24 انقضاء دوره
 33 اوراق اجاره دانا پترو ريگ كيش   775،000 1  4 ساله- 20% سه ماهه شركت واسط مالي دي   موسسه كوثر مركزي  1393/01/18 96/12/24   درحال معامله
 32  اوراق اجاره رايتل  3,000,000  1  4 ساله-20% ماهانه  شركت واسط مالي ارديبهشت يكم  شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي  92/11/01  96/10/22  درحال معامله
 31 اوراق اجاره سپهر 400,000 1 30ماهه-20%  سه ماهه  شركت واسط مالي شهريور يكم بانك پارسيان 92/10/08  95/03/12 انقضاء
دوره
 30  اوراق اجاره مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا   1,970,000  1  4 ساله-20%  سه ماهه  شركت واسط مالي مرداد يكم  بانك هاي سينا و حكمت ايرانيان و بانک شهر  92/08/04 96/07/29 درحال معامله
 29  اوراق اجاره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 1,500,000 1 4 ساله-20%  سه ماهه  شركت واسط مالي فروردين يكم شركت هاي سرمايه گذاري اميد و توسعه معادن و فلزات  92/07/27 96/07/09 درحال معامله

28

 مشارکت دزفول 

 600,000

1

20%-4ساله

سه ماهه

 شهرداری دزفول

 بانک شهر

92/4/1

 95/12/27

 در حال معامله

27

 مشارکت گولان

 200،000

1

20%-4ساله

سه ماهه

شهرداری سقز

بانک شهر

92/3/25

94/12/22

انقضاء دوره

26

مشارکت میدکو

3,000,000

1

20%-4ساله

 ماهانه

هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

92/4/10

 96/2/14

در حال معامله

25

 اجاره نفت پارس

 1,040,000

1

20%-4ساله

سه ماهه

شرکت واسط مالی آذر

 بانک سرمایه و بانک رفاه کارگران

92/2/21

96/2/7

در حال معامله

24

 اجاره لیزینگ رایان سایپا

 227,865

1

20%-4ساله

سه ماهه

 شرکت واسط مالی شهریور

 بانک اقتصاد نوین

92/3/5

96/1/28

 در حال معامله

23

مشارکت شهرداری شیراز 

1,800,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

 شهرداری شیراز

 شهرداری شیراز

92/1/27

 95/12/22

 در حال معامله

22

مرابحه بوتان

301,306

1

20%-2ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی آبان

بانک خاورمیانه

92/1/26

93/12/26

انقضاء دوره

21

مشارکت گهر زمین

 500,000

1

20%-3ساله

 سه ماهه

شرکت سنگ آهن گهر زمین

سرمایه گذاریهای غدیر،امیدو توسعه معادن فلزات

 91/10/6

94/9/22

انقضاء دوره

20

مشارکت مجد مشهد

750,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد

بانک پارسیان

91/7/1

95/6/15

انقضاء دوره 

19

گواهی سپرده بانک انصار

3,600,000

1

20%-2ساله

ماهانه

بانک انصار

بانک انصار

91/5/31

93/2/9

انقضاء دوره

18

اجاره مپنا

2,000,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی مهر

بانک اقتصاد نوین و تامین سرمایه امین

91/4/11

95/3/28

انقضاء دوره

17

اجاره لیزینگ سینا

100,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی مرداد

بانک ایران زمین

91/4/10

95/3/27

انقضاء

دوره

16

اجاره گروه سرمایه گذاری مسکن

328,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی تیر

بانک اقتصاد نوین

91/4/3

95/3/17

انقضاء

دوره

15

اجاره قطارهای جوپار

415,250

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی خرداد

بانک تات

90/10/27

94/10/18

انقضاء دوره

14

مشارکت بوتان

 200,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت گروه صنعتی بوتان

بانک تات

90/10/14

94/10/7

انقضاء دوره

13

اجاره سرمایه گذاری امید

1,087,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی فروردین

بانک سپه

90/6/14

94/5/25

انقضاء دوره

12

اجاره ماهان2

914,250

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی اردیبهشت

بانک ملت

90/6/7

94/6/1

انقضاء دوره

11

مشارکت بانک مسکن

2,000,000

1

20%-5ساله

 سه ماهه

بانک مسکن

بانک مسکن

90/6/2

94/10/5

انقضاء

دوره

10

مشارکت نارنجستان

800,000

1

20%-5ساله

 سه ماهه

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

بانک گردشگری

 90/5/16

95/5/5

 

انقضاء

دوره

9

  اجاره بانک سامان

1,000,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی اسفند

بانک اقتصاد نوین

 90/4/6

94/3/28

 انقضاء دوره

8

مشارکت پالایش نفت تهران

500,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت پالایش نفت تهران

بانک ملی ایران

90/1/7

93/12/23

انقضاء دوره

7

 اجاره ماهان1

291,500

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت واسط مالی بهمن

بانک اقتصاد نوین

90/1/9

93/12/21

انقضاء دوره

6

مشارکت بعثت

200,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

بانک پارسیان

89/11/9

93/10/28

انقضاء دوره

5

گواهی سپرده عام بانک کشاورزی2

100,000

1

15%-1ساله

 ماهانه

 بانک کشاورزی ایران

کارگزاری بانک کشاورزی

89/8/29

90/8/18

انقضاء دوره

4

 گواهی سپرده خاص سعدی شیراز

 30,000

1

17%-3ساله

 سه ماهه

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

 شرکت تأمین سرمایه نوین

89/8/23

92/4/26

انقضاء دوره

3

مشارکت ليزينگ ايران و شرق 

80,000

1

20%-4ساله

 سه ماهه

شرکت لیزینگ ایران و شرق

بانک پارسیان

89/5/18

 93/5/11

انقضاء دوره

2

گواهی سپرده عام بانک کشاورزی1

50,000

1

15%-1ساله

ماهانه

بانک کشاورزی ایران

بانک کشاورزی ایران

88/8/11

89/7/27

انقضاء دوره

1

گواهی سپرده عام بانک اقتصاد نوین

1,000,000

1

19%-1ساله

ماهانه

بانک اقتصاد نوین

شرکت تأمین سرمایه نوین

 

 

انقضاء دوره