فهرست صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان حداقل

فهرست صندوقهای در حال  پذيره نويسي شده

از طریق بازار سوم فرابورس ایران

 ( برای دیدن اطلاعات  صندوقها، روی نام آنها کلیک کنید)

 

نماد

مدير صندوق

مديرساخت

متولي

بازارگردان

وب سايت

نسيم

شرکت توسعه بازار سرمایه تهران

شرکت عمرانی مسکن گستر

کارگزاری بانک اقتصاد نوین

کارگزاری بانک مسکن

www.nasimfund.com

صغرب

شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن

شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال غرب

كارگزاري بانك ملي ايران

شركت گروه سرمايه‌گذاري مسكن

www.hicfund.ir